Комунальне підприємство
«Аптека «Ліки»
Рівненської обласної ради

9 Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства

 

З 19 квітня посада вакантна

З кожним керівником підписується контракт, в якому закріплені принципи формування та розмір винагороди.

Згідно пункту 6.3.3 статуту підприємства оклади працівників погоджуютьмя щорічно на початку року з вищим органом управління, а саме Рівненською обласною радою. Розмір заробітної плати підвищується згідно єдиної тарифної сітки за розрядами для кожної посади, і не може бути нижче встановленої мінімальної заробітної плати на поточний рік.


Тарифні ставки на 2020рік: http://www.zarplata.co.ua/?p=9034.

Повний текст