Комунальне підприємство
«Аптека «Ліки»
Рівненської обласної ради

9 Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства