Комунальне підприємство
«Аптека «Ліки»
Рівненської обласної ради

1 Цілі діяльності підприємства
Цілі діяльності підприємства

КП Аптека ліки РОР - це комунальна аптека, що відноситься до  закладів охорони здоров’я, основним завданням яко­ї є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, під­приємств, установ і організацій лікарськими засобами та ви­робами медичного призначення. Значна увага приділена асортименту аптеки,  щоб запезбечувати пацієнтів терапевтичного та інших віддлень лікарні повним переліком ліків, що призначені в процесі лікування. 

Повний текст